X
This website uses its own and third-party cookies to provide our services and display advertising related to your preferences. If you close this window by pressing the 'X' button, we consider that you do not want to see this message again
Password
Username
Catalunya comarques geografia
Author: 
Geography
23-02-2019
1089
Catalunya comarques geografia
Benvingut al primer atlas complet de preguntes i respostes sobre les comarques catalanes, les principals ciutats, els rius, llacs, pantans, cims i molt més.
CATALUNYA QUIZ: COMARQUES i GEOGRAFIA

----------------------------------------------------------------------------

Benvingut al primer atlas complet de preguntes i respostes sobre les comarques catalanes, les principals ciutats, els rius, llacs, pantans, cims i molt més.


CATALUNYA QUIZ:

-----------------------------

L'aplicació disposa de tres opcions de menú:

- Atles: Un complet atles, capaç de mostrar les quatre províncies catalanes (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), les comarques (inclòs el Moianés de recent creació) i un complet mapa físic, amb les poblacions més importants de cadascuna de les comarques, els rius, els llacs, pantans i embassaments, així com les serralades i els cims.

- Contrarellotge: Proba de nivell de 3 minuts, durant el qual s'aniran realitzant preguntes de dificultat creixent.

- Competició: Proba de 50 preguntes de dificultat creixent sobre les comarques, les ciutats, els rius i els cims.


TEMES:

-------------

Les preguntes s'organitzen per temes, i per accedir al següent tema, abans, cal superar el anterior.

- Províncies i comarques

- Comarques i capitals de comarca

- Ciutats i demografia

- Rius, llacs i costes

- Cims i serralades


RECORDS:

-------------------

El joc permet calcular la nota obtinguda i inscriure-la a la llista de millors notes; seras capaç de ser un dels millors ?


MAPA VECTORIAL AMB ZOOM

-------------------------------------------------

Per a implementar aquest joc s'ha hagut de crear un complet mapa de Catalunya vectorial, capaç d'allunyar la imatge per a poder observar Catalunya globalment o apropar-la per a observar detalls petits.

També s'han incorporat al atles les dades demogràfiques així com la pluviometria i les temperatures mitjanes de totes les comarques.

Nota: Les dades pluviométriques, demogràfiques i climàtiques s'han extret de la Wikipèdia i de la pàgina web del Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya).


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


CATALUÑA QUIZ: COMARCAS y GEOGRAFÍA

-----------------------------------------------------------------------

Bienvenido al primer atlas completo de preguntas y respuestas sobre las comarcas catalanas, las principales ciudades, los ríos, lagos, pantanos, cumbres y mucho más.


CATALUÑA QUIZ:

-----------------------------

La aplicación dispone de tres opciones de menú:

- Atlas: Un completo atlas, capaz de mostrar las cuatro provincias catalanas (Barcelona, ??Girona, Lleida y Tarragona) sus comarcas (incluido el Moianés de reciente creación) y un completo mapa físico, con las poblaciones más importantes de cada una de las comarcas, los ríos, los lagos, pantanos y embalses, así como las cordilleras y las cumbres.

- Contrarreloj: Prueba de nivel de 3 minutos, durante el cual se irán realizando preguntas de dificultad creciente.

- Competición: Prueba de 50 preguntas de dificultad creciente sobre las comarcas, las ciudades, los ríos y las cumbres.


TEMAS:

-------------

Las preguntas se organizan por temas, y para acceder al siguiente tema, antes, hay que superar el anterior.

- Provincias y comarcas

- Comarcas y capitales de comarca

- Ciudades y demografía

- Ríos, lagos y costas

- Cumbres y cordilleras


RECORDS:

-------------------

El juego permite calcular la nota obtenida y inscribirla en la lista de mejores notas; serás capaz de ser uno de los mejores?


MAPA VECTORIAL CON ZOOM:

-------------------------------------------------

Para implementar este juego se ha tenido que crear un completo mapa de Cataluña vectorial, capaz de alejar la imagen para poder observar Cataluña globalmente o acercarla para observar detalles pequeños.

También se han incorporado al atlas los datos demográficos así como la pluviometría y las temperaturas medias de todas las comarcas.

Nota: los datos pluviométricos, demográficas y climáticas han extraído de la Wikipedia y de la página web del Idescat (Instituto de Estadística de Cataluña).
Reviews
Your review
Excellent
Good
Regular
Bad
Regrettable
NOTE: In order to add favorites, rate and post reviews you must login or create a new account if you are not registered.
0 published reviews